Bijles basisschool

Zowel thuis als online

100% slagingspercentage

Geen wachtlijsten

Heb je bijles nodig?

Op de basisschool wordt de basis van je kennis gelegd. Het oefenen van onder andere taal, rekenen en topografie is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Belangrijk dus dat een kind zich in een fijne, veilige omgeving bevindt. Een goede start op het gebied van huiswerk en planning is het doel. Bijles kan eventueel uitkomst bieden bij zaken die een kind nog niet eenvoudig genoeg afgaan.

Huiswerk maken

Een kind maakt al vroeg in het leven kennis met de gevreesde term huiswerk, het neemt namelijk een deel van je vrije tijd in beslag. Toch is het een zeer goede voorbereiding op de middelbareschooltijd die zal volgen. Hier krijgt een kind namelijk les in veel verschillende vakken en dus ook veel huiswerk. Dit kan voor enorme stress zorgen, daarom is het verstandig al vroeg de regelmaat van huiswerk in het systeem van een kind aan te brengen.

Mocht het nou blijken dat het jouw kind niet goed lukt om voldoende concentratie op te brengen voor het maken van huiswerk, schroom dan niet, want Voldoende.nl brengt jou en je kind in contact met een bijlesdocent. Er wordt een duidelijke en makkelijk te volgen planning opgesteld. Zo weet een kind meteen wat er gedaan moet worden en wanneer. Door duidelijkheid aan te brengen is het voor een kind een minder grote uitdaging om huiswerk te maken. Ook tijdens de overgang naar de middelbare school zal je kind een enorm voordeel ervaren door de gegeven bijlessen van Voldoende.nl.

Variatie aan vakken

Gedurende een dag op de basisschool worden er verschillende vakken gegeven door de juf of meester. Dit varieert van taal tot wiskunde en geschiedenis tot aardrijkskunde. Op deze manier maakt een kind een begin aan zijn of haar kennis wat de rest van het leven belangrijk zal zijn.

Bijlesdocent %Plaats%

Er wordt tegenwoordig steeds minder gelezen, maar laat lezen nou net enorm belangrijk zijn voor je ontwikkeling. Bij taal maakt een kind kennis met de opbouw van de Nederlandse taal, waarbij zaken als spelling aan de orde komen. Waar kinderen in groep 3 hun eerste woordjes leren schrijven en lezen, maken kinderen in groep 6, 7 en 8 al hele werkstukken. Het is van belang dat je je op het juiste niveau bevindt, taal is namelijk voor al je vakken van belang.

Taal gerelateerd ga je op de basisschool ook hard aan de slag met begrijpend lezen. Bij elk vak moet er gelezen worden, maar ook in het dagelijks leven is het een vaardigheid waar je over moet beschikken. Begrijpend lezen is niet alleen belangrijk voor je Nederlands, maar ook voor vakken als geschiedenis en wereldoriëntatie (aardrijkskunde).

Bijles van Voldoende.nl kan helpen de vaardigheid begrijpend lezen bij een kind te laten toenemen. Door hard aan de slag te gaan kan het leesniveau van een kind fors stijgen. Dit is niet alleen van waarde voor een kind zijn schoolperiode, maar ook voor alles daarna.

Net als bij taal wordt er bij rekenen ook een begin gemaakt voor je niveau van het vak voor de middelbare school. In de onderbouw wordt eerst kennisgemaakt met tellen en daarna wordt op een leuke manier gewerkt aan de eerste rekensommen van een kind. In de bovenbouw worden vervolgens al de eerste stappen naar het rekenen van de middelbare school gezet: wiskunde. Een goede basis van rekenen is belangrijk. Je zult het vak namelijk verplicht moeten volgen op de middelbare school.

Heeft jouw kind geen rekenknobbel? Het volgen van bijles kan een kind helpen bij de stof. Bijlesdocenten van Voldoende.nl zijn erin getraind kinderen het vak snel en makkelijk onder de knie te laten krijgen. Tijdens de bijles zal er één-op-één lesgegeven worden, waarin de lastige zaken en hindernissen van rekenen besproken zullen worden.

‘Everyone can learn English’. Wat betekent dat? Dat leer je op de basisschool! In de bovenbouw wordt er namelijk een begin gemaakt aan je kennis over en van de Engelse taal. Je houd je bezig met basiswoordjes en grammatica voor beginners. Zo kan je een goede basis leggen voor het vak op de middelbare school. Daar is het namelijk een mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen.

Op de basisschool wordt er naar een bepaald niveau van Engels gestreefd. Mocht jouw zoon of dochter hier moeite mee hebben dan kan bijles daar misschien wel bij helpen. Samen met een bijlesdocent van Voldoende.nl wordt er bij jou thuis een haalbare maar strenge planning samengesteld, om het niveau van jouw kind op te schroeven.

Een aantal jaren geleden was de Cito-toets nog dé toets om te meten welk schoolniveau een kind had. Maar enkele jaren later weten we wel beter: het is een momentopname en dus kan zo’n belangrijke keuze niet van één toets afhangen. Toch is de Cito-toets nog steeds erg belangrijk, maar niet meer beslissend. De Cito is en blijft dus erg spannend voor een kind, training is daarom ook geen gekke gedachte.

Bijles voor de toets kan helpen bij het verduidelijken van de stof en alles in het hoofd van jouw kind op een rijtje krijgen. Door het ophalen van kennis krijgt een kind meer zelfvertrouwen, waardoor het eindresultaat hoger uit zal vallen.

Toename zelfvertrouwen

Het hoofddoel van bijles is uiteraard het verbreden van kennis, maar ook het zelfvertrouwen laten toenemen is een zaak waar bijles aan bijdraagt. Zelfvertrouwen zorgt ervoor dat een kind beter kan presteren. De bijlessen van Voldoende.nl worden perfect op jouw kind aangepast, waardoor alles in het tempo van je kind gebeurt. Ook vinden de bijlessen één op één plaats, waardoor een kind niet in het bijzijn van anderen in verlegenheid wordt gebracht. Dit zorgt er op de lange termijn voor dat dankzij de gestructureerde manier het zelfvertrouwen groeit.

bijlesdocenten

Dyslexie bij jonge kinderen

Dyslexie zorgt ervoor dat je letters door elkaar ziet vliegen, waardoor teksten lastiger te lezen zijn. Het is belangrijk dat dyslexie ontdekt wordt op de basisschool, anders kunnen kinderen een achterstand gaan ervaren. Kinderen die er last van hebben, hebben over het algemeen meer tijd nodig voor huiswerk, toetsen en andere school gerelateerde zaken. Als een kind hier recht op krijgt kan hij of zij op zijn eigen niveau werken.

Wij helpen leerlingen en studenten om het beste uit zichzelf te halen

Bijlesdocenten en huiswerkbegeleiding

Voldoende.nl beschikt over een ruim opgezet netwerk door heel Nederland waar meer dan honderd bijlesdocenten en huiswerkbegeleiders aan verbonden zijn. Bij ons is er geen wachtrij, je bent dus binnen een mum van tijd aan de beurt! Bovendien worden de bijlessen bij jou aan huis gegeven. Op deze manier hoef je niet te reizen en ben je verzekerd van een rustige, betrouwbare omgeving. Zo kan de complete focus naar de lessen gaan.

Een juiste band tussen kind en bijlesdocent is natuurlijk erg belangrijk, ook bij ons. Wij bieden daarom een 100% tevredenheidsgarantie aan: is er geen klik tussen kind en docent dan wordt er zo een nieuwe docent aangesteld. Ieder kind verdiend volgens ons namelijk de bijles die bij hem of haar past. Voorafgaand aan het geven van bijlessen zullen docenten eerst worden getest op hun kennis en pedagogische vaardigheden. Er moet uiteraard correct lesgegeven worden. Bovendien volgen docenten een training van Voldoende.nl, zo zijn wij er zeker van dat ze over de juiste vaardigheden beschikken.

Docenten hebben direct contact met hun bijleskinderen, zo kunnen afspraken makkelijk en snel gemaakt worden. Staat er toch iets anders op je planning? Het rooster kan makkelijk omgegooid worden, maar liever niet te vaak natuurlijk!

cito-toets
Huiswerkbegeleiding

Contact

Contact opnemen met Voldoende.nl kan zeer eenvoudig via het contactformulier. Wij brengen jouw kind in contact met een passende bijlesdocent. Klikt het niet? Dan wordt er snel een nieuwe docent gezocht. De aangestelde bijlesdocent beschikt uiteraard over de nodige kennis om jouw kind van dienst te kunnen zijn. Bovendien komt de docent uit de omgeving om zo flexibel mogelijk de lessen aan huis te kunnen geven.

Ter controle zal er een intakegesprek worden gevoerd. Hierin zal duidelijk worden wat het plan van aanpak is voor de bijlessen van jouw kind. Enkel wanneer jij en je kind zich er goed bij voelen zullen de bijlessen van start gaan. Ben je niet helemaal overtuigd? Dan kan er gezocht worden naar een eventuele andere docent.

Om de perfecte bijlesdocent voor jouw kind te vinden hebben we wat informatie nodig:

  • Leeftijd
  • Klas/niveau
  • Voorkeur van dagen en tijdstippen
  • De vak(ken) waar je bijles voor wil
  • Gewenste datum voor intakegesprek
  • Eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD)
Scroll naar boven