Zowel thuis als online

100% slagingspercentage

Geen wachtlijsten

Populariteit van bijles

Met het maken van de Cito-toets wordt de basisschool periode definitief beëindigd, samen met de eindmusical natuurlijk. De uitslag van de Cito-toets is bepalend voor het middelbare schoolniveau van een kind. De toets wordt door velen als zeer spannend en groots ervaren. Kinderen zijn over het algemeen dan ook redelijk zenuwachtig voor de Cito-toets, bijvoorbeeld omdat je in een serieuze toets-opstelling moet zitten.

Wat houdt de Cito-toets in?

Van 1970 tot 2014 werd de Cito-toets gebruikt als eindtoets en was dus allesbepalend. De échte Cito-toets bestaat niet meer, en heeft in 2014 plaats gemaakt voor de eindtoets van het CvTE, wat staat voor: Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens. Dit is niet de enige toetsmethode waar scholen uit kunnen kiezen, ook de Route 8-toets, IEP Eindtoets, Dia-eindtoets en de AMN Eindtoets behoren tot het uitgebreide keuzemenu.

Toch ligt de keuze van de meeste scholen vast, zij kiezen voor de eindtoets van het CvTE. Twee onderdelen die verplicht in de toetsen moeten voorkomen zijn Nederlands en rekenen, dit worden namelijk landelijk als belangrijke vakken beschouwd.

Al de toetsen hebben minimaal één ding gemeen: ze toetsen het leerniveau van een kind. Hierop kan het schoolniveau in combinatie met de ervaringen van de docent met het kind gebaseerd worden. Door de uitslag te combineren met het advies van een leraar of lerares is de middelbare schoolkeuze niet meer afhankelijk van slechts één momentopname.

uitleg-docent
Bijles %Plaats%

Taal toetsen

Het eerste onderdeel dat dus verplicht moet terugkomen in de eindtoets die je eind groep 8 moet maken, is de Nederlandse taal. Er zullen vragen worden gesteld op het gebied van je woordenschat, schrijven, taalverzorging en begrijpend lezen. Ook de vaardigheid vlot lezen is van belang. Hieruit kan worden geconcludeerd hoe goed een kind deze zaken beheerst en dus wat zijn of haar niveau is.

Steeds vaker lijkt het zo te zijn dat kinderen moeite hebben met de Nederlandse taal. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat er steeds meer straattaal wordt gebruikt onder jongeren, er een toename is in het telefoon- en dus ook SMS gebruik en er door de jaren heen steeds minder boeken gelezen worden. Om je Nederlands op een eenvoudige manier op te schroeven kan een kwartier per dag lezen al nuttig zijn.

Rekenen toetsen

Ook een goede beheersing van rekenen is een belangrijke eis voor het niveau van een kind in het basisonderwijs. Op de middelbare school zal je namelijk overgaan naar het vak wiskunde waarbij je over genoeg kennis van rekenen moet beschikken. Tijdens de eindtoets in groep 8 zullen de onderwerpen meten, verhoudingen, getallen en verbanden voorbij komen. Een juist niveau hiervan voor je middelbare leerniveau is nodig om het onderwijs te kunnen volgen.

Alhoewel veel mensen niet helemaal begrijpen waarom we rekenen en wiskunde moeten kunnen begrijpen, is het een vak dat een grote rol in onze maatschappij speelt. Ook in veel studies en bij veel banen is een beheersing van de wiskunde een handige vaardigheid.

Wereldoriëntatie toetsen

Naast taal en rekenen is het ook belangrijk dat een kind voldoende kennis over de wereld heeft: wereldoriëntatie. Er wordt getoetst wat een kind weet over de natuur en van vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Ook bij deze vakken wordt er naar het middelbare schoolniveau toegewerkt. Voldoende weten van deze vakken is bruikbaar voor later, al zul je ook de keuze krijgen het vak niet aan je pakket toe te voegen.

Wij helpen leerlingen en studenten om het beste uit zichzelf te halen

Cito-training

Niet ieder kind is even goed bij met de stof voor de Cito-toets en een ander heeft juist last van enorme faalangst. Kinderen kunnen daarom Cito-trainingen volgen om meer zekerheid voor de eindtoets te krijgen. Aan de hand van een planning op maat zullen er persoonlijke bijlessen gegeven worden waarbij dieper ingegaan zal worden op de zaken waar het kind moeite mee heeft. Op deze manier heeft een leerling een duidelijker beeld van wat hem of haar te wachten staat en kan de toets met meer zelfvertrouwen gemaakt worden.

Het starten met bijles

Contact opnemen met Voldoende.nl kan zeer eenvoudig via het contactformulier. Wij brengen jouw kind in contact met een passende bijlesdocent. Klikt het niet? Dan wordt er snel een nieuwe docent gezocht. De aangestelde bijlesdocent beschikt uiteraard over de nodige kennis om jouw kind van dienst te kunnen zijn. Bovendien komt de docent uit de omgeving om zo flexibel mogelijk de lessen aan huis te kunnen geven.

Ter controle zal er een intakegesprek worden gevoerd. Hierin zal duidelijk worden wat het plan van aanpak is voor de bijlessen van jouw kind. Enkel wanneer jij en je kind zich er goed bij voelen zullen de bijlessen van start gaan. Ben je niet helemaal overtuigd? Dan kan er gezocht worden naar een eventuele andere docent.

Om de perfecte bijlesdocent voor jouw kind te vinden hebben we wat informatie nodig:

  • Leeftijd
  • Klas/niveau
  • Voorkeur van dagen en tijdstippen
  • De vak(ken) waar je bijles voor wil
  • Gewenste datum voor intakegesprek
  • Eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD)
Huiswerkbegeleiding

Bijlessen van Voldoende.nl

Veel kinderen kijken op tegen de Cito-toets, iets dat wij van Voldoende.nl als de beste begrijpen: het is niet zomaar iets! Voor het eerst in een echte toets opstelling en een belangrijke uitslag, leerlingen kijken er hun gehele basisschoolperiode naar uit of juist tegen op. Bijlessen kunnen daarom goed van pas komen. Om leerlingen na een lange dag school niet nog langer te storen worden onze bijlessen aan huis gehouden. Zo verkeerd een kind in een veilige en rustige omgeving, wat het concentratievermogen ook nog eens verhoogd. Er zal voorafgaand aan de bijlessen een intakegesprek worden gehouden. Hierin wordt duidelijk of er een klik is tussen de docent en de leerling en zal er een persoonlijke planning voor jouw zoon of dochter worden opgesteld. Na het kennismakingsgesprek krijg je bovendien de optie om toch met een andere bijlesdocent in zee te gaan.

Het kan voor een kind enorm zwaar vallen als ze het idee hebben anders te zijn dan de rest, dit kan een forse deuk in het zelfvertrouwen veroorzaken. Er wordt tijdens bijlessen dan ook aandacht besteed aan de sociale en psychische factoren van een kind. Door een toename van het zelfvertrouwen zullen de schoolresultaten uiteindelijk ook in toenemende mate stijgen.

Contact

Ben je klaar met al die lage cijfers en heb je interesse in bijles? Vul dan snel het contactformulier in! Er zijn genoeg bijlesdocenten uit het netwerk van Voldoende.nl beschikbaar om jouw kind te helpen met zijn of haar schoolwerk.

Scroll naar boven